Promarin
Multipulsion®

Compromisloos, rustig en efficiënt

Onze ‘footprint’ in de maritieme leefomgeving

Iedereen weet uit ervaring dat mensen lawaai maken. Zeker als ze machines gebruiken. En een motorschip is zo'n machine. Op schepen werkt dit geluid daarbij in twee richtingen: enerzijds verspreiden sterke drukgolven in het water zich over grote afstanden, en brengen ze in toenemende mate de organismen in gevaar die deze leefomgeving sinds de oudheid grotendeels ongestoord in evenwicht hebben gehouden. Anderzijds zijn geluid en trillingen een grote belasting voor de bemanning en eventueel passagiers, maar ook voor de technische constructie van het schip. Naast de motoren aan boord speelt de scheepsschroef een belangrijke rol als geluidsbron. Bij het overbrengen van het motorvermogen produceert de draaiende schroef geluid en brengt het water de drukpulsen van de schroefbladen over naar de romp van het schip, waar trillingen zich dan weer in alle richtingen verplaatsen.

De evolutie naar
high-tech propellers

Zowel arbeids- als milieu criteria zijn belangrijke elementen bij de ontwikkeling van scheepsschroeven. In de decennia van ontwikkeling die de scheepsschroef heeft ondergaan, zijn veel verbeteringen gerealiseerd, deels door ervaringen uit het verleden, maar vooral door geavanceerde berekeningsmethoden. Een van de belangrijkste aspecten van deze ontwikkeling was de individualisering van de ontwerpen, d.w.z. “ Taylor Made” in functie van rompvorm en vaargebied, Met behulp geavanceerde computermodellen zijn door de tijd heen de blad- en profielvormen geoptimaliseerd. Dit heeft de efficiëntie van de schroef en het geluidsgedrag aanzienlijk verbeterd, hoewel deze twee doelstellingen vaak fundamenteel tegenstrijdig zijn.

Foto: Rafael Golf/UDE

Waarom Multipulsion®?

Velen kennen het voorbeeld van de compagnie soldaten die in de pas over een hangbrug marcheren; de gelijkvormige resonantie zou de brug zo heftig laten resoneren dat ze in zou kunnen storten. Simpelweg uit de pas lopen, lost het probleem op. Een soortgelijk probleem ondervindt de scheepsschroef, tot nu toe slaagde men er niet in om zonder negatieve neveneffecten, zoals onbalans, de zeer ongunstige drukpuls gelijkvormigheid van een schroef te doorbreken.

50%

minder lawaai*Vergeleken met een identieke propeller zonder Multipulsion®-ontwerp

80%

minder trillingen*Vergeleken met een identieke propeller zonder Multipulsion®-ontwerp

Meer

efficiëntie*Vergeleken met een conventionele propeller

Het onverenigbare samenbrengen !

Na jaren van ontwikkeling is Promarin erin geslaagd een vernieuwend concept te ontwikkelen: het gepatenteerde Promarin Multipulsion® ontwerp, het verschuiven van de onderlinge schroefblad pulsen, dit met behoud van een evenwichtige schroefbalans. Om een combinatie te vinden van verschillende schroefbladvormen enerzijds en een compensatie van de daaruit voortvloeiende onbalans anderzijds, zijn er door Promarin geavanceerde computermodellen ontwikkeld waarmee talloze berekeningen en simulaties worden uitgevoerd. Het eind resultaat heeft in vele opzichten onze verwachtingen overtroffen. Promarin Multipulsion® maakt komaf met de schadelijke harmonie tussen de onderlinge schroefbladen en heeft een zeer gunstig effect op de wervelingen aan de schroefbladtoppen, vaak de oorsprong van cavitatie en zeer storende geluidsbronnen.

Zie het verschil:

Berekening en Ontwerp

Om zeker te zijn dat het door Promarin ontwikkelde Multipulsion® toe te passen is op verschillende scheepstypen is er een totaal nieuwe berekening- en ontwerpstrategie geïmplementeerd. Voor dit doel heeft Promarin zelf een “Pythonbibliotheek” met de naam “Pyromarin” ontwikkeld, waarvan het hart bestaat uit verschillende modules zoals berekening, geometrie, simulatie en optimalisering. Het ontwerpen van een Multipulsion® schroef, begint met een conventionele Promarin geometrie, dit ontwerp wordt virtueel aan het schip gehangen om een simulatie te maken. Voor dit doel heeft Promarin een groot cluster met 832 cores. Aan de hand van deze simulatie worden verschillende elementen zoals belasting en drukvariaties doormiddel van Pyromarin geanalyseerd, automatisch worden daarna de schroefblad frequenties geoptimaliseerd met inachtneming van balans en rendement. Zo ontstaat Promarin Multipulsion®.

Uw weg naar een stille werking
met hetzelfde hoge rendement

De praktijk

Na intensieve laboratoriumtest in Berlijn, zijn inmiddels de eerste twee Promarin Multipulsion® schroeven in bedrijf gesteld en uitvoerig getest. We kunnen met trots melden dat het op beide schepen een groot succes is. We presenteren hier de resultaten, voor-en-na de ombouw:

duwboot

De duwboot is operationeel op de Rijn, assistentie bij opvaart en hulp bij calamiteiten. Vanwege het hoge motorvermogen (940kW x 1600rpm) ten opzichte van de schroefdiameter, had het schip last van zeer hevige trillingen, met name in de range van 1400 tpm. De impact met name in de stuurhut was enorm, dit is waar de metingen in de oude situatie de sterkste trillingen van maximaal 6mm/s rms opleverden. Deze extreme trillingen hadden o.a. tot gevolg dat er schade ontstond aan elektronische- en navigatie apparatuur. Na installatie van onze nieuwe, gepatenteerde Promarin Multipulsion® schroef, werden deze schadelijke trillingen geëlimineerd.

TANKER

Het geluidsniveau op een tanker was zo hoog dat de bemanning niet kon slapen. Uit onze metingen bleek dat de schroefbladfrequenties bijzonder sterk naar voren kwamen. Om deze reden werd een resonantie interactie tussen de schroef en het schip vermoed. Dankzij onze Promarin Multipulsion® schroef zijn de trillingen enorm verminderd en kan de bemanning weer genieten van een goede nachtrust.

Motorschip

Er zijn al tal van maatregelen genomen om het schip stiller te maken. Onderdelen zoals de motor, de straalpijp en de propeller zijn vervangen. Er werd onder andere een High-Skew 5-Blade Propeller van Promarin geïnstalleerd. Dit hielp, maar sommige aangesloten apparatuur bleef zeer sterk trillen. Na installatie van de Multipulsion® zijn de trillingen en het geluidsniveau aanzienlijk afgenomen. Het geluidsniveau in het stuurhuis is met 6dB (A) verlaagd. In de slaapkamer werd onder volledige belasting slechts 52dB(A) gemeten.

Contact

Wij adviseren u graag over de nieuwe Multipulsion® technologie.
Aarzel niet en neem telefonisch of per e-mail contact met ons op.

Promarin – Sinds 1992 Specialist voor schroef en maritieme technologie

Al decennia lang stellen rederijen, werven en kapiteins hun vertrouwen in ons. Sinds 1992 hebben wij ons als specialisten voor propeller- en marinetechniek gevestigd. Naast schroeven presenteren wij complete aandrijfsystemen en full-service met de focus op de beste performance, betrouwbaarheid en milieu-vriendelijkheid. Vanaf onze start kijken wij terug op een expertise van meer dan 10.000 schroeven van aandrijfassen.